Analizatory H2S

XTP601-GP

Michell Instruments

XTP601GPAnalizator tlenu z czujnikiem termo-paramagnetycznym do pomiaru procentowych wartości tlenu, wykonanie w obudowie przemysłowej IP66

 • zakresy pomiaru: 0.05%, 0-1%, 0-4%, 0-5%, 0-10%,0-21%,0-25%, 0-50%, 20-100%, 50-100%, 80-100%, 90-100% O2
 • kalibracji dla następujących gazów nośnych: N2 i C02; opcjonalnie z dławikami płomienia CH4, H2 lub BIOGAZ
 • dokładność pomiaru: ±0.02 % O2 lub <±1% zakresu (które większe); zakresy 20/50/80/90 -100% O2 dokładność ±0.2 % O2 lub <±1% zakresu (które większe)
 • dolna granica pomiaru: 0.02 % O2
 • zasilanie: 24 VDC
 • wyjścia sygnałowe: 2 x 4-20 mA , 2 przekaźniki alarmowe
 • wejścia analogowe: 2 x 4-20 mA
 • komunikacja cyfrowa: RS485 z protokołem Modbus RTU
 • wyświetlacz LCD + 4 klawiszy funkcyjne
 • archiwizacja do 40 wartości min/max ( z datą i godziną) w pamięci analizatora

XTP601GP  Karta katalogowa

XTP501

Michell Instruments

XTP501Ekonomiczny analizator tlenu z czujnikiem termo-paramagnetycznym do pomiaru procentowych wartości tlenu w azocie

 • zakresy pomiaru: 0-1%, 0-5%,0-25% (kalibracja 0-21%), 20-100%, 80-100%, 90-100% O2
 • gaz nośny: azot
 • dokładność pomiaru: ±0.02 % O2 lub <±1% zakresu (które większe); zakresy 20/80/90 -100% O2 dokładność ±0.2 % O2 lub <±1% zakresu (które większe)
 • dolna granica pomiaru: 0.02 % O2
 • zasilanie: 24 VDC
 • wyjścia sygnałowe: 2 x 4-20 mA , 2 przekaźniki alarmowe
 • wejścia analogowe: 2 x 4-20 mA
 • komunikacja cyfrowa: RS485 z protokołem Modbus RTU
 • opcjonalnie wyświetlacz LCD + 4 klawiszy funkcyjne

XTP501  Karta katalogowa

XZR400-RM / XZR400-WM

Michell Instruments

XZR400Stacjonarny analizator tlenu w czystych gazach do niskich i procentowych pomiarów tlenu, czujnik cyrkonowy, wykonanie do montażu naściennego (WM) lub rackowego (RM)

 • zakres pomiaru : 0.1ppm do 25% O2, opcjonalnie 0-100 % O2
 • dokładność pomiaru: < 2 % odczytu
 • dolna granica pomiaru: 0.1 ppm
 • zasilanie: 90 do 264 VAC
 • wyjścia sygnałowe: 1 lub 2 x 0/4-20 mA ; 3 x wyjścia alarmowe
 • opcjonalna komunikacja cyfrowa: RS232 lub RS485
 • lokalny wyświetlacz LCD dotykowy
 • zawór regulacji przepływu, elektroniczny czujnik przepływu, zawór regulacji przepływu dla obejścia w standardzie
 • kompensacja ciśnienia barometrycznego w standardzie
 • opcjonalny zintegrowany przetwornik punktu rosy (tylko wersja XZR400-RM)
 • opcjonalna pomka do zasysania próbki: XZR400-RM wewnętrzna, XZR400-WM zewnętrzna

XZR400  Karta katalogowa

Microx

Ntron Gas Measurement Ltd

MicroxKompaktowy analizator tlenu z czujnikiem na przewodzie, dostępne czujniki cyrkonowe lub elektrochemiczne, elektronika do montażu naściennego, panelowego lub na szynie DIN

 • zakresy pomiarowe dla czujnika cyrkonowego: 0-1000ppm,0-10000 ppm, 0-25%, 0-96% O2
 • zakresy pomiarowe dla czujnika elektrochemicznego: 0-1000ppm, 0-25%, 0-96% O2
 • dokładność pomiaru: ±2 % odczytu lub ±2 ppm O2
 • dolna granica pomiaru: 1 ppm ( dla pomiarów w ppm) i 0.01% O2 ( dla pomiarów procentowych)
 • zasilanie: 24 VDC ±10% ; opcjonalnie 230 VAC dla wersji naściennej i panelowej
 • wyjście sygnałowe: 4-20 mA, 3 wyjścia przekaźnikowe
 • komunikacja cyfrowa: RS232
 • jednostka sterująca (montaż panelowy/naścienny/szyna DIN) + czujnik tlenu na przewodzie
 • lokalny wyświetlacz + 4 klawisze funkcyjne
 • temperatura pracy : czujnik cyrkonowy -20 do +50 °C, czujnik elektrochemiczny 0 do +45 °C

Microx  Karta katalogowa

Microx-OL

Ntron Gas Measurement Ltd

Microx-OLAnalizator tlenu z wewnętrznym czujnikiem cyrkonowy lub elektrochemicznym, montaż naścienny, zintegrowana kolumna świetlna

 • zakresy pomiarowe dla czujnika cyrkonowego: 0-1000ppm, 0-25%, 0-96% O2
 • zakresy pomiarowe dla czujnika elektrochemicznego: 0-25% O2
 • dokładność pomiaru: ±2 % odczytu lub ±2 ppm O2
 • dolna granica pomiaru: 1 ppm ( dla pomiarów w ppm) i 0.01% O2 ( dla pomiarów procentowych)
 • zasilanie: 85 do 240 VAC
 • wyjście sygnałowe: 4-20 mA, 1 wyjście przekaźnikowe , 2 wyjścia przekaźnikowe połączone z kolumną świetlną
 • komunikacja cyfrowa: RS232
 • lokalny wyświetlacz + 4 klawisze funkcyjne
 • zintegrowana redukcja ciśnienia (max ciśnienie na wejściu 21 barg) i regulacja przepływu
 • czujnik wraz z układem regulacji przepływu zamontowany wewnątrz obudowy analizatora
 • temperatura pracy : czujnik cyrkonowy -20 do +50 °C, czujnik elektrochemiczny 0 do +45 °C

Microx-OL  Karta katalogowa

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401
tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501
krakow@skamer.pl