Procesowe analizatory wilgotności

CDP301

Michell Instruments

CDP301Przenośny analizator węglowodorowego i wodnego punktu rosy do pracy w strefach Ex, w wykonaniu przeciwwybuchowym, czujnik pomiarowy z chłodzonym lustrem

 • zakres pomiaru: do 65 °C poniżej temperatury pracy urządzenia
 • dokładność pomiaru: ± 0.5 °C
 • zintegrowany czujnik ciśnienia z dokładnością ±0.25% zakresu
 • ciśnienie pracy do 100 barg
 • kolorowy wyświetlacz LCD 5,7” + 5 klawiszy funkcyjnych
 • zasilanie: akumulator litowo-jonowy, do 8 godzin pracy przy pełnym naładowaniu
 • możliwość archiwizacji wyników, zdjęć lub filmów z pomiarów
 • pamięć wewnętrzna 2 Gb;
 • komunikacja cyfrowa: USB tyb B do skopiowania zapisanych danych, zdjęć czy filmów
 • czujnik z chłodzonym lustrem, pomiar wodnego lub węglowodorowego punktu rosy (wybór przez użytkownika trybu pomiaru)
 • certyfikat ATEX: II 2G Ex db ia IIB + H2 Gb T3 (Tamb -30°C do +50°C)

CDP301  Karta katalogowa

Promet EExd

Michell Instruments

Promet EExdProcesowy analizator punktu rosy z czujnikiem ceramicznym , do pracy w strefach Ex, w wykonaniu przeciwwybuchowym; wersje 1 lub 2-kanałowe

 • zakres pomiaru: -120 do + 20 °Cdp lub 1ppbv do 30000 ppmv
 • zakres kalibracji: -100 do +20 °Cdp
 • dokładność pomiaru: ± 1 °Cdp ( +20 do -60 °Cdp), ± 2 °Cdp ( -60 do -100 °Cdp)
 • zintegrowany przetwornik ciśnienia z dokładnością ±0.25% zakresu
 • ciśnienie pracy do 138 barg
 • zasilanie: 90 do 260 VAC
 • wyjścia sygnałowe na 1 kanał pomiarowy: 2 x 4-20 mA i 2 x przekaźniki alarmowe
 • komunikacja cyfrowa: Modbus RTU poprzez RS485
 • lokalny interfejs: wyświetlacz próżniowy fluorescencyjny + 4 klawiszy funkcyjne
 • możliwość wskazań w różnych jednostkach: °Cdp, ppmv dla gazu idealnego i ziemnego; lbmmscf; mg/m3; °Cdp dla ciśnienia przeliczeniowego; ciśnienie barg, psig, MPa
 • certyfikat ATEX: II 2G Ex d IIB + H2 Gb T5 (-40°C do +44°C) T4 (-40°C do +60°C)
 • opcja wymiany rekalibracyjnej czujnika punktu rosy

Promet EExd  Karta katalogowa

Promet IS

Michell Instruments

Promet ISWielokanałowy (do 4 kanałów) analizator wilgotności gazów z czujnikiem ceramicznym, przetworniki pomiarowe w wykonaniu iskrobezpiecznym i jednostka sterująca do pracy w strefie bezpiecznej, możliwy opcjonalny pomiar tlenu w gazach.

 • zakres pomiaru i kalibracji: -100 do + 20 °Cdp

 • dokładność pomiaru: ± 1 oCdp ( +20 do -60 °Cdp), ± 2 °Cdp ( -60 do -100 °Cdp)

 • opcjonalny przetwornik ciśnienia w wykonaniu iskrobezpiecznym z dokładnością ±0.25% zakresu

 • opcjonalny przetwornik tlenu: zakres 0-10, 0-100, 0-1000 ppm O2 lub 0-25% O2

 • ciśnienie pracy do 138 barg

 • zasilanie: 85 do 264 VAC lub 20 do 28 VDC

 • dwa wejścia analogowe 4-20 mA dla każdego kanału: jedno dla przetwornika wilgotności lub tlenu, drugie dla przetwornika ciśnienia

 • wyjścia sygnałowe i komunikacja dla każdego kanału pomiarowego: 3 x 4-20 mA i 4 x przekaźniki alarmowe, komunikacja cyfrowa Modbus RTU poprzez RS485

 • lokalny interfejs ( na każdy kanał oddzielny): wyświetlacz kolorowy, dotykowy LCD 2.8”

 • możliwość wskazań w różnych jednostkach: °Cdp, °Fdp, ppmv dla gazu idealnego lub ziemnego, lb/mmscf, mg/m3; ciśnienie psig , barg; tlen % O2 lub ppm

 • przetworniki pomiarowe w wykonaniu iskrobezpiecznym z certyfikacją ATEX II 1G Ex ia IIC, jednostka główna do montażu poza strefą zagrożoną wybuchem

 • jednostka sterująca do montażu rackowego: 19”- rack, 132 x 483 x 375 mm

 • opcja wymiany rekalibracyjnej przetwornika punktu rosy

Promet IS  Karta katalogowa

Multi-Channell Process Monitor

Michell Instruments

Multi-Channel Process Monitor4 lub 6 kanałowy uniwersalny analizator wilgotności gazów, tlenu w gazie i wilgotności w płynnych węglowodorów, przetworniki pomiarowe w wykonaniu iskrobezpiecznym i jednostka sterująca z 7” ekranem dotykowym do pracy w strefie bezpiecznej, archiwizacja danych.

 • zakres pomiaru wilgotności w gazach: -100 do + 20 °Cdp
 • zakres pomiaru wilgotności w płynnych węglowodorach: 0.001 do 1000 ppmw (w zależności od rzeczywistej rozpuszczalności danego płynu), pomiar temperatury płynu w zakresie -20 do +70°C
 • zakres pomiaru tlenu w gazach: 0-10, 0-100, 0-1000 ppm O2 lub 0-25% O2
 • opcjonalny przetwornik ciśnienia 0-69 barg lub 0-138 barg w wykonaniu iskrobezpiecznym (dla pomiaru wilgotności w gazach)
 • zasilanie: 85 do 264 VAC lub 20 do 28 VDC
 • wejścia analogowe na każdy kanał pomiarowy: 3 x 4-20 mA (pierwsze dla czujnika wilgotności, drugie dla czujnika ciśnienia/temperatury, trzecie dla czujnika tlenu)
 • wyjścia sygnałowe na każdy kanał pomiarowy: 3 x 4-20 mA i 2 x przekaźniki alarmowe
 • alarm zbiorczy dla wszystkich kanałów: przekaźnik alarmowy, styk przełączny NO/NC
 • komunikacja cyfrowa: Modbus RTU poprzez RS485 oraz Modbus TCP poprzez Ethernet
 • archiwizacja danych na karcie SD
 • lokalny interfejs: wyświetlacz LCD 7”, kolory, dotykowy, indywidualne okno dla każdego kanału pomiarowego
 • możliwość wskazań w różnych jednostkach: oCdp oFdp; ppmv dla gazu idealnego lub ziemnego, lb/mmscf, mg/m3; ppmw; ciśnienie psig , barg; temperatura °C lub °F; tlen ppm lub %O2
 • certyfikat ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (–20°C to +70°C)
 • jednostka sterująca do montażu rackowego: 19”- rack, 132 x 483 x 375 mm
 • opcja wymiany rekalibracyjnej przetwornika punktu rosy

Promet IS  Karta katalogowa

Condumax II

Michell Instruments

Condumax IIProcesowy analizator węglowodorowego punktu rosy z możliwością pomiaru wodnego punktu rosy, do pracy w strefach Ex, w wykonaniu przeciwwybuchowym

 • zakres pomiaru węglowodorowego punkt rosy - do 55 °C poniżej temperatury pracy urządzenia
 • zakres pomiaru wodnego punktu rosy: -100 do +20 °Cdp
 • dokładność pomiaru: ± 0.5 °C – węglowodorowy punkt rosy; od ± 1 °Cdp do ± 2 °Cdp wodny punkt rosy
 • zintegrowany przetwornik ciśnienia z dokładnością ±0.25% zakresu
 • ciśnienie pracy do 100 barg
 • zasilanie: 90 do 260 VAC
 • wyjścia analogowe: 2 x 4-20 mA;
 • komunikacja cyfrowa: Modbus RTU poprzez RS485
 • lokalny interfejs: wyświetlacz próżniowy fluorescencyjny + 4 klawiszy funkcyjne
 • czujnik z chłodzonym lustrem dla węglowodorowego punktu rosy; czujnik ceramiczny dla wodnego punktu rosy
 • certyfikat ATEX: II 2G Ex d IIB + H2 Gb T6 (-40°C do +44°C) T5 (-40°C do +59°C)
 • opcja wymiany rekalibracyjnej czujnika wodnego punktu rosy

Condumax II  Karta katalogowa

OptiPeak TDL600

Michell Instruments

OptiPeak TDL600Procesowy analizator wilgotności z czujnikiem laserowym do pomiaru wilgotności w gazie ziemnym i biometanie także z dodatkiem wodoru, wykonanie przeciwwybuchowe

 • zakres pomiaru: 1 do 1000 ppmv
 • dokładność pomiaru: ± 1 ppmv lub ± 3% odczytu (które większe)
 • powtarzalność: ± 0.5 ppmv lub ± 1.5% odczytu (które większe)
 • dolna granica pomiarowa: 1 ppmv
 • system D-MET pozwalający mierzyć wilgotność dla zmiennego składu gazu ziemnego (metan od 40 do 100% mol)
 • dedykowany układ przygotowania próbki o maksymalnym ciśnieniu wejściowym 100 barg
 • zasilanie: 110 lub 230 VAC
 • wyjścia sygnałowe: 3 x 4-20 mA i 3 x przekaźniki alarmowe
 • wejścia analogowe: 2 x 4-20 mA (np. do podłączenia przetwornika ciśnienia)
 • komunikacja cyfrowa: Modbus RTU poprzez RS485
 • archiwizacja danych na karcie SD
 • zintegrowany, dedykowany układ przygotowania próbki
 • lokalny interfejs: ekran kolorowy LCD 4.3” + 4 klawiszy funkcyjne
 • możliwość wskazań w różnych jednostkach: ppmv, oCdp, oFdp, lb/mmscf, mg/Nm3
 • certyfikat ATEX: II 2 G Ex db ib op is IIC T5 Gb Tamb –20°C do +60°C

OptiPeak TDL600  Karta katalogowa

QMA601

Michell Instruments

QMA601Procesowy analizator wilgotności z drgającym kryształem do pomiaru śladowych ilości wilgotności w różnych gazach, wykonanie przeciwwybuchowe

 • zakres pomiaru: 0.1 do 2000 ppmv
 • zakres kalibracji: 0.1 do 700 ppmv
 • dokładność pomiaru: ± 0.1 ppmv od 0.1 do 1 ppmv, ± 10% odczytu od 1 do 2000 ppmv
 • dolna granica pomiarowa: 0.1 ppmv
 • wbudowany generator wilgotności (spójność z NPL i NIST) do automatycznej walidacji wskazań czujnika
 • zasilanie: 85 do 264 VAC lub 24 VDC
 • wyjścia sygnałowe: 2 x 4-20 mA lub 1-5 V i 4 x przekaźniki alarmowe
 • komunikacja cyfrowa: Modbus RTU poprzez RS485
 • lokalny interfejs: ekran kolorowy LCD 7” + 4 klawiszy funkcyjne
 • możliwość wskazań w różnych jednostkach: ppmv; ppmw; °Cdp,; lb/mmscf; mg/Nm3; Pa (ciśnienie pary wodnej)
 • certyfikat ATEX: II 2 GD Ex d IIB+H2 T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db, Tamb -40°C do +60°C

QMA601  Karta katalogowa

QMA601-LR

Michell Instruments

QMA601-LRProcesowy analizator wilgotności z drgającym kryształem do pomiaru bardzo niskich wartości wilgotności w różnych gazach, wykonanie przeciwwybuchowe

 • zakres pomiaru: 0.02 do 100 ppmv – kalibrowany zakres, możliwe wskazania do 2000 ppmv
 • dokładność pomiaru: ± 0.03 ppmv lub ± 10% odczytu (które większe)
 • dolna granica pomiarowa: 0.02 ppmv
 • czułość pomiaru: 0.01 ppmv lub 1% odczytu ( które większe)
 • wbudowany generator wilgotności 0.5 ppmv (spójność z NPL i NIST) do automatycznej walidacji wskazań czujnika
 • zasilanie: 85 do 264 VAC lub 24 VDC
 • wyjścia sygnałowe: 2 x 4-20 mA lub 1-5 V i 4 x przekaźniki alarmowe ( 1 alarm systemowy, 3 alarmy procesowe)
 • komunikacja cyfrowa: Modbus RTU poprzez RS485, Modbus TCP
 • lokalny interfejs: ekran kolorowy LCD 7” + 4 klawisze funkcyjne
 • możliwość wskazań w różnych jednostkach: ppmv; ppmw; oCdp, oFdp; lb/mmscf; mg/Nm3; Pa (ciśnienie pary wodnej)
 • certyfikat ATEX: II 2 GD Ex d IIB+H2 T6 Gb, Tamb -40°C do +60°C

QMA601  Karta katalogowa

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401
tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501
krakow@skamer.pl