Analizatory tlenu ogólnego przeznaczenia

XTP601-GP

Michell Instruments

XTP601GPAnalizator tlenu z czujnikiem termo-paramagnetycznym do pomiaru procentowych wartości tlenu, wykonanie w obudowie przemysłowej IP66

 • zakresy pomiaru: 0.05%, 0-1%, 0-4%, 0-5%, 0-10%,0-21%,0-25%, 0-50%, 20-100%, 50-100%, 80-100%, 90-100% O2
 • kalibracji dla następujących gazów nośnych: N2 i C02; opcjonalnie z dławikami płomienia CH4, H2 lub BIOGAZ
 • dokładność pomiaru: ±0.02 % O2 lub <±1% zakresu (które większe); zakresy 20/50/80/90 -100% O2 dokładność ±0.2 % O2 lub <±1% zakresu (które większe)
 • dolna granica pomiaru: 0.02 % O2
 • zasilanie: 24 VDC
 • wyjścia sygnałowe: 2 x 4-20 mA , 2 przekaźniki alarmowe
 • wejścia analogowe: 2 x 4-20 mA
 • komunikacja cyfrowa: RS485 z protokołem Modbus RTU
 • wyświetlacz LCD + 4 klawiszy funkcyjne
 • archiwizacja do 40 wartości min/max ( z datą i godziną) w pamięci analizatora

XTP601GP  Karta katalogowa

XTP501

Michell Instruments

XTP501Ekonomiczny analizator tlenu z czujnikiem termo-paramagnetycznym do pomiaru procentowych wartości tlenu w azocie

 • zakresy pomiaru: 0-1%, 0-5%,0-25% (kalibracja 0-21%), 20-100%, 80-100%, 90-100% O2
 • gaz nośny: azot
 • dokładność pomiaru: ±0.02 % O2 lub <±1% zakresu (które większe); zakresy 20/80/90 -100% O2 dokładność ±0.2 % O2 lub <±1% zakresu (które większe)
 • dolna granica pomiaru: 0.02 % O2
 • zasilanie: 24 VDC
 • wyjścia sygnałowe: 2 x 4-20 mA , 2 przekaźniki alarmowe
 • wejścia analogowe: 2 x 4-20 mA
 • komunikacja cyfrowa: RS485 z protokołem Modbus RTU
 • opcjonalnie wyświetlacz LCD + 4 klawiszy funkcyjne

XTP501  Karta katalogowa

XZR400-RM / XZR400-WM

Michell Instruments

XZR400Stacjonarny analizator tlenu w czystych gazach do niskich i procentowych pomiarów tlenu, czujnik cyrkonowy, wykonanie do montażu naściennego (WM) lub rackowego (RM)

 • zakres pomiaru : 0.1ppm do 25% O2, opcjonalnie 0-100 % O2
 • dokładność pomiaru: < 2 % odczytu
 • dolna granica pomiaru: 0.1 ppm
 • zasilanie: 90 do 264 VAC
 • wyjścia sygnałowe: 1 lub 2 x 0/4-20 mA ; 3 x wyjścia alarmowe
 • opcjonalna komunikacja cyfrowa: RS232 lub RS485
 • lokalny wyświetlacz LCD dotykowy
 • zawór regulacji przepływu, elektroniczny czujnik przepływu, zawór regulacji przepływu dla obejścia w standardzie
 • kompensacja ciśnienia barometrycznego w standardzie
 • opcjonalny zintegrowany przetwornik punktu rosy (tylko wersja XZR400-RM)
 • opcjonalna pomka do zasysania próbki: XZR400-RM wewnętrzna, XZR400-WM zewnętrzna

XZR400  Karta katalogowa

Microx

Ntron Gas Measurement Ltd

MicroxKompaktowy analizator tlenu z czujnikiem na przewodzie, dostępne czujniki cyrkonowe lub elektrochemiczne, elektronika do montażu naściennego, panelowego lub na szynie DIN

 • zakresy pomiarowe dla czujnika cyrkonowego: 0-1000ppm,0-10000 ppm, 0-25%, 0-96% O2
 • zakresy pomiarowe dla czujnika elektrochemicznego: 0-1000ppm, 0-25%, 0-96% O2
 • dokładność pomiaru: ±2 % odczytu lub ±2 ppm O2
 • dolna granica pomiaru: 1 ppm ( dla pomiarów w ppm) i 0.01% O2 ( dla pomiarów procentowych)
 • zasilanie: 24 VDC ±10% ; opcjonalnie 230 VAC dla wersji naściennej i panelowej
 • wyjście sygnałowe: 4-20 mA, 3 wyjścia przekaźnikowe
 • komunikacja cyfrowa: RS232
 • jednostka sterująca (montaż panelowy/naścienny/szyna DIN) + czujnik tlenu na przewodzie
 • lokalny wyświetlacz + 4 klawisze funkcyjne
 • temperatura pracy : czujnik cyrkonowy -20 do +50 °C, czujnik elektrochemiczny 0 do +45 °C

Microx  Karta katalogowa

Microx-OL

Ntron Gas Measurement Ltd

Microx-OLAnalizator tlenu z wewnętrznym czujnikiem cyrkonowy lub elektrochemicznym, montaż naścienny, zintegrowana kolumna świetlna

 • zakresy pomiarowe dla czujnika cyrkonowego: 0-1000ppm, 0-25%, 0-96% O2
 • zakresy pomiarowe dla czujnika elektrochemicznego: 0-25% O2
 • dokładność pomiaru: ±2 % odczytu lub ±2 ppm O2
 • dolna granica pomiaru: 1 ppm ( dla pomiarów w ppm) i 0.01% O2 ( dla pomiarów procentowych)
 • zasilanie: 85 do 240 VAC
 • wyjście sygnałowe: 4-20 mA, 1 wyjście przekaźnikowe , 2 wyjścia przekaźnikowe połączone z kolumną świetlną
 • komunikacja cyfrowa: RS232
 • lokalny wyświetlacz + 4 klawisze funkcyjne
 • zintegrowana redukcja ciśnienia (max ciśnienie na wejściu 21 barg) i regulacja przepływu
 • czujnik wraz z układem regulacji przepływu zamontowany wewnątrz obudowy analizatora
 • temperatura pracy : czujnik cyrkonowy -20 do +50 °C, czujnik elektrochemiczny 0 do +45 °C

Microx-OL  Karta katalogowa

SIL O2

Ntron Gas Measurement Ltd

Sil O2Analizator tlenu do pomiarów procentowych stężeń tlenu, z czujnikiem elektrochemicznym, certyfikat SIL2, certyfikat ATEX, jednostka sterująca do montażu na szynie DIN

 • zakres pomiaru: 0-25% O2
 • dokładność pomiaru: ±1 % zakresu
 • dolna granica pomiaru: 0.01% O2
 • zasilanie: 19-30 VDC, 18-28 VAC
 • wyjście sygnałowe: 4-20 mA, 2 wyjścia przekaźnikowe, 1 wyjście tranzystorowe
 • komunikacja cyfrowa: RS232
 • jednostka sterująca montaż na szynie DIN ( do montażu poza strefą Ex, z wbudowanymi obwodami Ex), + czujnik tlenu na przewodzie (do montażu w strefie Ex)
 • lokalny wyświetlacz graficzny LCD, diody alarmowe LED, przyciski do przeprowadzenia kalibracji
 • certyfikat SIL2, certyfikat ATEX: II 1GD Ex ia IIC T6

Sil O2 width=  Karta katalogowa

Gasenz

Ntron Gas Measurement Ltd

GasenzAnalizator tlenu do monitorowania tlenu w pomieszczeniach gdzie istnieje ryzyko wyparcia tlenu, czujnik cyrkonowy lub elektrochemiczny, lokalny alarm wizualny.

 • zakres pomiaru, 0-25% O2
 • dokładność pomiaru: ±1 % zakresu
 • dolna granica pomiaru: 0.01% O2
 • zasilanie: 24 VDC (czujnik elektrochemiczny), 100-240 VAC (czujnik cyrkonowy)
 • wyjście sygnałowe: 4-20 mA, 1 wyjście przekaźnikowe (2 przekaźniki połączone z kolumną świetlną)
 • komunikacja cyfrowa: RS232
 • jednostka sterująca (montaż panelowy/naścienny/szyna DIN) + czujnik tlenu na przewodzie
 • lokalny wyświetlacz + 4 klawisze funkcyjne
 • temperatura pracy : czujnik cyrkonowy -20 do +50 °C, czujnik elektrochemiczny 0 do +45 °C
 • montaż naścienny
 • stopień ochrony IP65

Gasenz  Karta katalogowa

GPR-1500A

Analytical Industries Inc

GPR-1500AAnalizator tlenu z czujnikiem eletrochemicznym do pomiaru niskich (ppm) wartości tlenu, opcjonalna komunikacja Modbus.

 • zakresy pomiarowe: 0-10ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-1% O2
 • dokładność pomiaru: ±2 % wybranego zakresu
 • dolna granica pomiaru: 0.05 ppm
 • zasilanie: 12-28 VDC lub 110-220 VAC
 • wyjścia sygnałowej : 4-20 mA lub 1-5V ; 2 przekaźniki alarmowe
 • komunikacja cyfrowa: Modbus RTU - tylko wersja z zasilaniem DC
 • wyświetlacz LCD + 4 klawisze funkcyjne
 • opcjonalnie filtr koalescencyjny lub dedykowany układ przygotowania próbki

GPR-1500A  Karta katalogowa

GPR-2500A

Analytical Industries Inc

GPR-2500AAnalizator tlenu z czujnikiem eletrochemicznym do pomiaru procentowych wartości tlenu , opcjonalna komunikacja Modbus.

 • zakresy pomiarowe: 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25% O2
 • dokładność pomiaru: ±2 % wybranego zakresu
 • dolna granica pomiaru: <0,5 % skali
 • zasilanie: 12-28 VDC lub 110-220 VAC
 • wyjścia sygnałowej : 4-20 mA; 2 przekaźniki alarmowe
 • komunikacja cyfrowa: Modbus RTU - tylko wersja z zasilaniem DC
 • wyświetlacz LCD + 4 klawisze funkcyjne
 • opcjonalnie filtr koalescencyjny lub dedykowany układ przygotowania próbki

GPR-2500A  Karta katalogowa

GPR-1600

Analytical Industries Inc

GPR-1600Stacjonarny analizator tlenu z czujnikiem elektrochemicznym do pomiaru niskich (ppm) wartości tlenu z kompensacją ciśnienia barometrycznego i temperatury.

 • zakresy pomiarowe: 0-10ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-1% O2
 • dokładność pomiaru: < 2 % wybranego zakresu
 • dolna granica pomiaru: 50 ppb
 • zasilanie: 100-240 VAC
 • wyjścia sygnałowe: 4-20 mA, 0-1 V i 0-5 V, 2 przekaźniki alarmowe
 • wyjście analogowe do sygnalizacji zakresu: 1-5 V lub 4-20 mA
 • komunikacja cyfrowa : USB
 • wyświetlacz graficzny LCD 12.7 x 7 cm + 4 klawisze funkcyjne
 • zintegrowana regulacja przepływu, wskaźnik przepływu, zawór 4 drogowy do odizolowania czujnik od próbki gazu
 • opcje: podgrzewany układ przygotowania próbki , regulator ciśnienia, pompka zasysająca próbkę
 • opcje montażu panelowego, naściennego, na stole , na stojaku rack 19”

GPR-1600  Karta katalogowa

GPR-2600 / GPR-3100

Analytical Industries Inc

GPR-2600 i 3100Stacjonarny analizator tlenu z czujnikiem elektrochemicznym do pomiaru procentowych wartości tlenu z kompensacją ciśnienia barometrycznego i temperatury.

 • zakresy pomiarowe GPR-2600: 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25% O2
 • zakresy pomiarowe GPR-3100: 0-100% O2; 3 zawężone zakresy 50-100%, 80-100%, 90-100% O2
 • dokładność pomiaru: < 2 % wybranego zakresu ( GPR-2600); ± 0.1% O2 przy kalibracji 95-100% O2 (GPR-3100)
 • dolna granica pomiaru: 0.005% O2 ( GPR-2600), 0.1% O2 ( GPR-3100)
 • zasilanie: 100-240 VAC
 • wyjścia sygnałowe: 4-20 mA, 0-1 V i 0-5 V, 2 przekaźniki alarmowe
 • wyjście analogowe do sygnalizacji zakresu: 1-5 V lub 4-20 mA
 • komunikacja cyfrowa : USB
 • wyświetlacz graficzny LCD 12.7 x 7 cm + 4 klawisze funkcyjne
 • zintegrowana regulacja przepływu, wskaźnik przepływu, zawór 4 drogowy do odizolowania czujnik od próbki gazu, regulator ciśnienia (regulator ciśnienia w standardzie tylko dla GPR-3100)
 • opcje dla GPR-2600: podgrzewany układ przygotowania próbki , regulator ciśnienia, pompka zasysająca próbkę
 • opcje montażu panelowego, naściennego, na stole , na stojaku rack 19”

GPR-2600 i 3100.  Karta katalogowa

PI2-MS / PI2-UHP

Analytical Industries Inc

PI2-MS i UHPStacjonarny analizator tlenu z czujnikiem elektrochemicznym do pomiaru śladowych (ppb) wartości tlenu w ultra czystych gazach.

 • zakresy pomiarowe PI2-UHP50: 0-50ppb, 0-100ppb, 0-1ppm, 0-10ppm O2
 • zakresy pomiarowe PI2-UHP100: 0-100ppb, 0-1ppm, 0-10ppm, 0-100ppm O2
 • zakresy pomiarowe PI2-MS500: 0-0.5 ppm, 0-1ppm, 0-10ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm O2
 • zakresy pomiarowe PI2-MS1000: 0-1ppm, 0-10ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm O2
 • dokładność pomiaru: < 3 % odczytu lub ±0.5 ppb (PI2-UHP); < 3 % odczytu lub ±5 ppb (PI2-MS)
 • dolna granica pomiaru: 100 ppt (PI2-UHP), 2.5 ppb ( PI2-MS)
 • zasilanie: 100-240 VAC
 • wyjścia sygnałowe: 4-20 mA, 0-1 V i 0-5 V, 2 przekaźniki alarmowe
 • wyjście analogowe do sygnalizacji zakresu: 1-5 V lub 4-20 mA
 • komunikacja cyfrowa : USB
 • wyświetlacz graficzny LCD 12.7 x 7 cm + 4 klawisze funkcyjne
 • zintegrowana regulacja przepływu, wskaźnik przepływu, zawór 4 drogowy do odizolowania czujnik od próbki gazu, podgrzewany układ przygotowania próbki
 • PI2-UHP może być opcjonalnie wyposażony w generator gazu zerowego

PI2-MS i UHP  Karta katalogowa

GPR-1900 / GPR-2900

Analytical Industries Inc

GPR-1900 i 2900Stacjonarny analizator tlenu z czujnikiem elektrochemicznym do pomiaru niskich (1900) lub procentowych (2900) wartości tlenu, wersja z czujnikiem na przewodzie.

 • zakresy pomiarowe GPR-1900: 0-10ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-1% O2
 • zakresy pomiarowe GPR-2900: 0-1% , 0-5%, 0-10%, 0-25% O2; opcjonalnie 0-100% zamiast 0-25% O2
 • dokładność pomiaru: < 2 % wybranego zakresu
 • dolna granica pomiaru: 0.05 ppm (GPR-1900), 0.005% (GPR-2900)
 • zasilanie: 100-240 VAC lub 12-28 VDC
 • wyjścia sygnałowe: 4-20 mA lub 1-5 V, 2 przekaźniki alarmowe
 • wyjście analogowe do sygnalizacji zakresu: 1-5 V lub 4-20 mA
 • wyświetlacz graficzny LCD 12.7 x 7 cm + 4 klawisze funkcyjne
 • czujnik na przewodzie, przyłącza próbki gazu na rurkę ze stali nierdzewnej 1/8”
 • opcje elektroniki do montażu panelowego, naściennego lub na stojaku rack 19”

GPR-1900 i 2900  Karta katalogowa

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401
tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501
krakow@skamer.pl