GPR-1500A

Analytical Industries Inc

GPR-1500AAnalizator tlenu z czujnikiem eletrochemicznym do pomiaru niskich (ppm) wartości tlenu, opcjonalna komunikacja Modbus.

  • zakresy pomiarowe: 0-10ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-1% O2
  • dokładność pomiaru: ±2 % wybranego zakresu
  • dolna granica pomiaru: 0.05 ppm
  • zasilanie: 12-28 VDC lub 110-220 VAC
  • wyjścia sygnałowej : 4-20 mA lub 1-5V ; 2 przekaźniki alarmowe
  • komunikacja cyfrowa: Modbus RTU - tylko wersja z zasilaniem DC
  • wyświetlacz LCD + 4 klawisze funkcyjne
  • opcjonalnie filtr koalescencyjny lub dedykowany układ przygotowania próbki

GPR-1500A  Karta katalogowa

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401
tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501
krakow@skamer.pl